KPM

  • Tub elektrik çeliku IMC

    Tub elektrik çeliku IMC

    Përçues i ndërmjetëm metalik IMC u zhvillua në vitet 1970 si një alternativë me mure të hollë ndaj kanalit të ngurtë metalik (RMC) që peshon rreth një të tretën më pak.IMC dërgohet ose me një bashkim të drejtpërdrejtë ose integral.Ai përmban një OD të galvanizuar dhe shtresë ID rezistente ndaj korrozionit.Toleranca e aplikueshme: Trashësia e murit: +0,015
  • Elektrik Tubacioni IMC

    Elektrik Tubacioni IMC

    Përçues i ndërmjetëm metalik IMC u zhvillua në vitet 1970 si një alternativë me mure të hollë ndaj kanalit të ngurtë metalik (RMC) që peshon rreth një të tretën më pak.IMC dërgohet ose me një bashkim të drejtpërdrejtë ose integral.Ai përmban një OD të galvanizuar dhe shtresë ID rezistente ndaj korrozionit.Toleranca e aplikueshme: Trashësia e murit: +0,015